FØRSTEHJELP

                      –    FØRSTEHJELP –                    F#U00c3#U00b8rstehjelp-272x182

I henhold til retningslinjer for førstehjelp utgitt av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) bruker man følgende fremgangsmåte når man møter på en person som er tilsynelatende bevisstløs:

Rist forsiktig i personen og spør: «Hei er du våken?» (for å sjekke bevissthet)

Åpne frie luftveier og legg kinnet/øret ned mot pasienten samtidig som du sjekker om brystkassen hever og senker seg (for å sjekke om pasienten puster normalt)

Rop på hjelp, ta kontakt med personalet, ring 45 50 05 45 eventuelt ring til medisinsk nødtelefon 113 dersom du ikke oppnår kontakt med personal direkte eller på tlf 45 50 05 45

Start hjerte lungeredning hvis pasienten ikke puster og fortsett til medisinsk personell ankommer. Dersom du føler deg usikker på fremgangsmåten i livreddende førstehjelp vil en telefon til medisinsk nødtelefon 113 kunne hjelpe deg med å sette i gang. Personellet her er trent i å gi deg instruksjoner og vil kunne følge situasjonen til kyndig hjelp ankommer.

Livreddende førstehjelp har som hovedmål å optimalisere kroppens oksygentilførsel fram til den syke eller skadde kan få mer avansert behandling. Hovedpunktene i førstehjelp blir gjerne oppsummert i huskeregler som BLÅST.

B – Bevissthet

L – Luftveier

Å – Åndedrett

S – Sirkulasjon

T – Temperatur

Print ut Førstehjelpskriv