Heiskort

For online kjøp av sesongkort trykk HER!  
NB!
Ved 
online-kjøp velg en tilfeldig dato i oktober/november som første"leiedag" også trykker du "videre"
så kan du velge type sesongkort!

BILLETTPRISER SESONGEN 17/18

HEISKORT BARN(7-15)
SENIORER (60+)
VOKSEN (16+)
Dagskort (10-18) 300,- 370,-
Kveldskort (17/16-21) 250,- 290,-
3-timer 260,- 310,-
Klippekort (10turer i stolheis /20 turer i skålheiser) 390,- 490,-
Enkeltur 60,- 70,-
Familiesesongkort kjøpt senest 30.november. 8.000,-*(etter 11.000,-)  
Sesongkort kjøpt senest 30.november. 2500,-(etter 3500,-)  2900,-(etter 3900,-)
Kvelds sesongkort  (mand.-fred.) 2000,-   2500,-
FLERDAGERSKORT:     
2-dagerskort / valgfrie dager 510,- 600,-
 3-dagerskort / valgfrie dager   710,-  900,-
4-dagerskort / valgfrie dager  880,-  1155,-
5-dagerskort / valgfrie dager 1050,- 1390,-
6-dagerskort / valgfrie dager 1200,- 1550,-
7-dagerskort / valgfrie dager 1350,- 1690,-
     
     
     

VED KJØP AV HEISKORT

NB! Alle ungdom over 14 må vise legitimasjon ved kjøp av heiskort.

» Alle flerdagskort kan benyttes den dagen du ønsker (valgfrie dager, men må benyttes sesongen kortet er kjøpt)

» Barn til og med 6 år med hjelm gratis i stolheisen og skålheisene sammen med voksen som har kjøpt kort.

» Familie rabatt ved kjøp av dagskort:  20% familierabatt, forutsetter 2 generasjoner,   foreldre/foresatte og barn med felles adresse ved kjøp av 4 
   dagskort eller flere.(altså ikke 4 dagers kort, men 4 stk. dags kort)
    10% familierabatt, forutsetter 2 generasjoner, foreldre/foresatte med felles adresse ved kjøp av 
   3 dagskort.

  *Familiesesongkort. Maks pris ved kjøp av 3 eller flere kort.
     Familiesesongkort til foresatte og barn inntil 19 år.
   (gjelder ikke onkler, tanter, besteforeldre, fetter, kusiner etc.) Kan kjøpes online
    men alle familiemedlemmene må møte opp når kortene skal hentes.
    Husk å ta med det gamle heiskortet, ett nytt koster kr.50,-

   Alle rabatter forutsetter foresatte og barn sammen!
   Spesial tilbud med % rabatter før 1.desember beregnes ut fra full pris, altså med utgangspunkt i prisen etter 1.desember!
   Hele familien må møte opp ved henting av sesongkort!
    (vi tar bilde når sesongkortet lages!)

» Rabatt til medlemmer av Aron skiklubb/Drammen slalomklubb. Har du betalt aktivt      medlemskap får du 10% rabatt på full pris av sesongkortet.
   NB! Dette gjelder kun de som fremviser betalt aktivitetskontigent og har
   medlemskap i Aron/DSK. Ikke bare familiemedlemskap!

» Seniorer over 60 år betaler barnepris på alle heiskort ved fremleggelse av legitimasjon.

» Alle kort må kjøpes på chip-kort
   Dette er et elektronisk kort som kjøpes for kr 50,- i billettluken, eller du har med ditt eget    chip-kort som er tilpasset vårt billettsystem fra Axess.
(samme kort som blant annet Trysil,Hemsedal,Tryvann)
   Kortet kan lades opp flere ganger og brukes i flere år. Kortet kan også benyttes i de aller
   fleste skianlegg i Norge og i utlandet.
   Det gis ingen retur pant på chip-kort.

» Klippekort er gyldig den sesongen det kjøpes og sesongen etter.

» Alle billetter bortsett fra klippekortet og enkeltbilletter er personlige, og kan ikke
   benyttes av andre. Tapt kort erstattes ikke, men sesongkort kan sperres og nytt
   utstedes mot et gebyr på kr 100,-

» Ethvert misbruk av billetter medfører inndragning/sperring av kortet.

» Det er ikke tillatt å kjøre heisen ned på vinterstid. 

»Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil e.l.